Your Local Guide - Desk Research

Изследване на дигиталните умения необходими при управлението на туристически дестинации


Your Local Guide - Survey Analysis - Comparative report

Анализ – Дигитални умения, необходими при управлението на туристически дестинации