Събитията за местни организации и институции

Проектът приключва след две години добро сътрудничество между партньорите по проекта за повишаване на дигиталните компетенции на възрастни хора, желаещи да работят като туристически агенти или местни гидове, за да станат експерти в промотиране на дестинация чрез перспектива за доживотно обучение.

През последните месеци всички партньори организираха събития в своите страни и представиха резултатите от приложението на проекта, учебните материали и образователната видеоигра.

Заключителната конференция на проекта

Международната конференция „Your Local Guide - Бъдете посланик на вашето местно културно наследство – дигитален маркетинг за туристическа дестинация“, организирана от Агенцията за регионално развитие в Североизточна Европа и Асоциацията за туризъм в Буковина, Румъния, се проведе онлайн на 9 февруари 2021 година.

Конференцията беше идеалната възможност да представим всички резултати от проекта пред голяма публика. Повече от 100 души се регистрираха и присъстваха на онлайн конференцията.

Освен гост лекторите и партньорите по проекта, участниците бяха от туристическата индустрия, екскурзоводи, представители на местни и регионални власти, работещи и мениджъри в областта на културното наследство, обучители и представители на медиите.

Лекторите бяха специалисти по туризъм от Румъния, Испания, Сърбия, Ирландия, България, Гърция, Австрия и Германия и дадоха своя ценен принос за събитието, споделяйки своя опит в културното наследство и представяйки добри практики на туристическите дестинации, които представляват.