Туристическата индустрия е един от най-засегнатите икономически сектори от разпространението на коронавирус, тъй като много страни са въвели ограничения за пътуване в опит да намалят разпространението му. Много туристически компании по света се надпреварват да осигурят прехраната на своите служители и се опитват да запазят бизнеса си в плаване до края на пандемията.  

Специалистите в туризма трябва да адаптират бизнеса си към новите условия, а в някои случаи да го преобразят.

В този контекст консорциумът на проект Your Local Guide разработи четири наръчника с нови и иновативни учебни материали, които осигуряват насоки за управление и популяризиране на туристически дестинации с помощта на цифрови инструменти и платформи. Тези наръчници се фокусират върху ролята на дигиталните технологии и социалните медии в управлението и промоцията на туризма, и са илюстрирани с казуси и добри практики от различни страни.

Основната целева група на проект Your Local Guide са възрастни обучаващи се, възрастни хора, работещи в туризма или лица, които са пенсионирани и са готови да намерят нова кариера в този сектор като експерти в управлението и промоцията на дестинациите.

Наръчниците са свободни за използване, и са достъпни на сайта на проекта: Обучителни модули
За актуална информация, можете да следите фейсбук страницата на проекта: @YourLocalGuideProject