“Your Local Guide” e 30-месечен проект, финансиран от Erasmus+ (2018-1-RO01-KA204-049516), координиран от румънския водещ партньор NERDA (North-East Regional Development Agency – Агенция за регионално развитие в Североизточен регион - Румъния), започвайки от 1 септември 2018 г. до 28 февруари 2021 г.

Проектът се фокусира върху развитието на дигитални компетенции / умения на възрастните хора, желаещи да работят като туристически агенти или местни гидове, за да станат експерти в промотирането на дестинации чрез перспективата за учене през целия живот.

Партньорството има за цел да разработи материали, които дават възможност на персонала на туристическите агенции или на отделни лица да повишат своите умения и да подобрят туристическата дестинация в техните местни общности, за да бъдат конкурентни в нарастващата глобална конкурентоспособност.

Основната целева група на „Your Local Guide“ са възрастни обучаеми, възрастни лица, работещи в туризма, или пенсионирани лица, които  желаят да намерят нова кариера в този сектор като експерти в управление и промотиране на туристическа дестинация.

Консорциумът на проекта има за цел да увеличи компетенциите на поне 400 възрастни лица с ниски дигитални умения. По този начин представлява чудесна възможност да ангажира съзнанието им и да ги насърчи да останат активни в техните общности.

По време на разработването и изпълнението на проекта партньорите ще разработят нови и иновативни подходи за преподаване и ще предоставят инструменти за учене как да управляват и популяризират туристическите дестинации чрез изследователски проучвания и колекции от най-добри практики, наръчници и видеоигра.

Партньорите по проекта са:

  • АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ NERDA от Румъния, координатор по проекта: adrnordest.ro
  • DLEARN - EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK от Италия: dlearn.eu
  • DOMSPAIN CONSULTING от Испания: domspain.eu
  • CCS DIGITAL EDUCATION от Ирландия: ccseducation.com
  • РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА от България: rcci.bg
  • АСОЦИАЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ БУКОВИНА от Румъния: bucovinaturism.ro